Η νέα ιστοσελίδα του τμήματος βρίσκεται στην διεύθυνση topa.panteion.gr.
Θα μεταφερθείτε εκεί, αυτόματα σε 3"...