| |
|
|
Νέα
  Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις ΠΜΣ
    Νέες θέσεις
    Συνέδρια
     Υποτροφίες
Το τμήμα
  Ιστορία
    Σκοπός
    Τομείς
    Φοιτητική μέριμνα
    Χάρτης
    Χρήσιμα τηλέφωνα
     
Φοιτητές
    Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
    Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
     Διδακτορική Διατριβή
Διοικητικά όργανα
    Διοικητικά όργανα
    Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό
     
Ερευνητικά προγράμματα
     
Επιστημονικά Ινστιτούτα
     
Εργαστήριο υπολογιστών
   
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Γενικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Σπουδών Νέου Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 2223/ τ. Β/ 13-8-14)
Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδ. έτους 2014-15 (εισαχθέντες από 2013 και πριν)
Υποδομές
Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εισαγωγής στον Κύκλο Σπουδών ΜΔΕ
Διδάσκοντες στο Πρόγραμμα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
 
Γενικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης προσφέρει για είκοσι  και πλέον χρόνια (παλαιότερα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Εκατοντάδες απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν εξελιχθεί σε σημαντικά στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας, κλπ.

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τα γνωστικά πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης και της οικονομικής πολιτικής. Περιλαμβάνει ένα συνδυασμό θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνωστικών αντικειμένων, επιλεγμένων έτσι ώστε να υποστηρίζουν τόσο τα ερευνητικά / ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα των υποψηφίων που θα επιθυμούσαν να συνεχίσουν για διδακτορία, όσο και τα επιστημονικά εφόδια όσων επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν  στα πάντα επίκαιρα θέματα του σχεδιασμού προγραμμάτων οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, των δημόσιων οικονομικών, του χωρικού σχεδιασμού κ.α.
Πρόγραμμα Σπουδών Νέου Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 223/ τ.Β/ 13-8-14) - (Κανονισμοί ΠΜΣ-ΠΔΣ του ΤΟΠΑ)
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.
ανέρχονται σε ενενήντα (90). Το Π.Μ.Σ. έχει δύο κατευθύνσεις, την κατεύθυνση «Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης» και την κατεύθυνση «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Η κατεύθυνση «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» έχει δύο ειδικεύσεις, την ειδίκευση «Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού» και την ειδίκευση των «Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων».
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Κατεύθυνση: «Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης»
  • Το Α΄ Εξάμηνο περιλαμβάνει 4 υποχρεωτικά μαθήματα.
  • Στο Β΄ Εξάμηνο επιλέγονται 4 μαθήματα  από 6 προσφερόμενα μαθήματα.
  • Το Γ΄ Εξάμηνο περιλαμβάνει τη διπλωματική εργασία.
Πατώντας στα μαθήματα μπορείτε να δείτε την περιγραφή τους
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1.Ποσοτικές Μέθοδοι Εφηρμοσμένων Οικονομικών
Ανάθεση: Επικ. Καθηγητής Στ. Ντεγιαννάκης
2.Μικροοικονομική για Μάνατζερ
Ανάθεση: Επικ. Καθηγητής Χρ. Στοφόρος
Συμμετοχή: Κ. Ράνος, Αναπλ. Καθηγ. Μήλιου Αμ. (ΔΕΟΣ)
3.Μακροοικονομικό Περιβάλλον και Λήψη Αποφάσεων
Ανάθεση: Σ.-Ε. Λώλος
Συμμετοχή: Μ. Λαμπρινίδης/Ι. Παπαδεογεώργης
4.Διοίκηση και Μάνατζμεντ Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Ανάθεση: Θ. Παλάσκας
Συμμετοχή: Βούλγαρη Ασπ.
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
Επιλέγονται 4 μαθήματα από 6 προσφερόμενα μαθήματα επιλογής, τα οποία
προέρχονται από τον παρακάτω Ενδεικτικό Κατάλογο Μαθημάτων Επιλογής.
1.Διεθνής Οικονομική Διακυβέρνηση
Ανάθεση: Επικ. Καθηγητής Γρ. Σιουρούνης
Συμμετοχή: Αικ. Φωτεινοπούλου
2.Διοικητική Λογιστική  
Ανάθεση: Ανάπλ. Καθηγητής Κ. Λιάπης (Συντονιστής),
Συμμετοχή: Πολίτης Ευαγγ.
3.Εταιρική και Κοινωνική Υπευθυνότητα των Επιχειρήσεων  
Ανάθεση: Επικ. Καθηγήτρια Αν. Ψειρίδου
Συμμετοχή: Θ. Λιανός
4.Εφηρμοσμένη Οικονομετρία για Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά και Μάνατζμεντ  
Ανάθεση: Επικ. Καθηγητής Στ. Ντεγιαννάκης
5.Θέματα Ανάπτυξης  
Ανάθεση: Επικ. Καθηγ. Ι. Κεραμίδου, Επικ. Καθηγ. Αν. Ψειρίδου
Συμμετοχή: Αικ. Φωτεινοπούλου
6.Μέθοδοι Εφηρμοσμένης Έρευνας για Στελέχη    
Ανάθεση: Καθηγητής Στ.-Κλ. Ρίτσαρντσον
7.Δημοσιονομικός Παρεμβατισμός και Οικονομική Δραστηριότητα
Ανάθεση: Καθηγητής Ν. Τάτσος
8.Οικονομικά της Εργασίας
Ανάθεση: Καθηγητής Απ. Δεδουσόπουλος
-Διακυβέρνηση Δημοσίων και Ιδιωτικών Οργανισμών
(Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Έτος 2014-15)
-Μέθοδοι Ελέγχου Ποιότητας
(Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Έτος 2014-15)
-Οικονομική του Περιβάλλοντος
(Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Έτος 2014-15)
-Χρηματοοικονομική Διακυβέρνηση
(Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Έτος 2014-15)
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική εργασία
Κατεύθυνση: «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης»
Η κατεύθυνση «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» έχει δύο ειδικεύσεις:
  •     Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
  •     Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων
Το κάθε ένα από το Α΄και το Β΄ Εξάμηνο του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνει 4 μαθήματα.
Το Γ΄ Εξάμηνο περιλαμβάνει τη διπλωματική εργασία.
Πρώτη Ειδίκευση: Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1.Ποσοτική Περιφερειακή Ανάλυση  
Ανάθεση: Καθηγητής Αθ. Παπαδασκαλόπουλος (συντονιστής),
Αν. Καραγάνης, Αγγ. Μιμής, Β. Αρακελιάν
2.Περιφερειακή και Αστική Οικονομική  
Ανάθεση: Καθηγητής Ι. Ψυχάρης, Αντ. Ροβολής (συντονιστές),
Αντ. Λυμπεράκη
Συμμετοχή: Ν. Κόνσολας
3.Περιφερειακός Προγραμματισμός: Ευρωπαϊκή, Εθνική, Περιφερειακή και Τοπική Διάσταση  
Ανάθεση: Καθηγητής Αθ. Παπαδασκαλόπουλος (συντονιστής),
Ολ. Παπαδάκη,Β. Αυδίκος
Συμμετοχή: Π. Λουκάκης
4.Οικονομική του Περιβάλλοντος  
Ανάθεση: Κ. Μπίθας (συντονιστής)
Συμμετοχή: Γ. Χάλκος (Παν/μιο Θεσσαλίας), Φ. Κουντούρη (Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών)
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1.Διοίκηση και Αξιολόγηση Περιφερειακών Προγραμμάτων και Έργων  
Ανάθεση: Ηλ. Πλασκοβίτης (συντονιστές)
Β. Αυδίκος
2.Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών  
Ανάθεση: Αν. Τασόπουλος
Συμμετοχή: Γ. Φώτης (Ε.Μ.Π.), Δ. Καλύβας (Γεωπονικό Παν/μιο)
3.Οργάνωση και Οικονομικά της Αυτοδιοίκησης  
Ανάθεση: Καθηγητής Ι. Ψυχάρης
Συμμετοχή: Β. Δεληθέου
4.Ειδικά θέματα Περιφερειακής Πολιτικής (Εργαστήριο)  
Ανάθεση: Αθ. Παπαδασκαλόπουλος (συντονιστής)
Συμμετοχή: Καραγιάννης Στ., Αυδίκος Β., Λαδιάς Χρ., Δ. Σκούρας (Παν/μιο Πατρών),
Κόνσολα Ντ. Ομ. Καθηγήτρια
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική εργασία
Δεύτερη Ειδίκευση: Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1.Ποσοτική Περιφερειακή Ανάλυση  
Ανάθεση: Καθηγητής Αθ. Παπαδασκαλόπουλος (συντονιστής),
Επικ. Καθηγ: Αν. Καραγάνης, Αγγ. Μιμής, Λέκτορας Β. Αρακελιάν
2.Περιφερειακή και Αστική Οικονομική  
Ανάθεση: Καθηγητής Ι. Ψυχάρης, Επικ. Καθηγ. Αντ. Ροβολής (συντονιστές),
Καθηγήτρια Αντ. Λυμπεράκη
Συμμετοχή: Ν. Κόνσολας
3.Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός – Project Finance  
Ανάθεση: Αναπλ. Καθηγήτρια Στ.-Σ. Κυβέλου, Ανάπλ. Καθηγητής. Κ. Λιάπης
Συμμετοχή: Π. Μπαλωμένος, Ι. Γκάνος
4.Αρχές Κατασκευών και Τεχνικά Ζητήματα του Κατασκευαστικού
Κλάδου – Project Management  

Ανάθεση: Επικ. Καθηγητής Αγγ. Μιμής
Συμμετοχή: Π. Λουκάκης, Γ. Βαρελίδης, Κ.Ρόκος (Ε.Μ.Π.)
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1.Αρχές Εκτιμητικής  
Ανάθεση: Επικ. Καθηγητής Αν. Καραγάνης,
Συμμετοχή: Χρ. Χατζητσώλης, Α. Φωκά,
2.Διοίκηση Ακίνητης Περιουσίας  
Ανάθεση: Επικ. Καθηγητής Αντ. Ροβολής
Συμμετοχή: Π. Βλάμης
3.Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Φορολογία  
Ανάθεση: Ανάπλ. Καθηγητής Κ. Λιάπης, (συντονιστής),
Καθηγητής Απ. Αποστόλου
Συμμετοχή: Π. Μπαλωμένος, I. Γκάνος
4.Αγορές Κεφαλαίου και Ακινήτων  
Ανάθεση: Καθηγητής Β. Δούβλης (συντονιστής),
Ανάπλ. Καθηγητής Κ. Λιάπης
Συμμετοχή: Επικ. Καθηγητής Ζαφ. Τσολακίδης , Δ. Ρούσσης, Δ. Ν., Σ. Βασιλόπουλος,
Ε. Πολίτης
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική εργασία
Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδ. έτους 2014-15 (εισαχθέντες από 2013 και πριν)
Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνονται τα εξής μαθήματα:
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός  
2. Aστική οικονομική ανάλυση  
3. Δημόσια επιλογή– Οικονομική των οργανισμών  
4. Oικονομική – κοινωνική πολιτική  
5. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών  
6. Δημοσιονομική πολιτική & δημοσιονομική αποκέντρωση  
7. Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας & εκτίμηση ακινήτων  
     
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Eυρωπαϊκή οικονομική ενοποίηση και περιφερειακή πολιτική  
2. Πολιτιστική αποκέντρωση  
3. Eλληνική Oικονομία  
4. Mέθοδοι αξιολόγησης περιφερειακών προγραμμάτων  
5. Πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση  
6. Θέματα κλαδικής οικονομικής ανάλυσης  
   
Υποδομές
Επιπλέον της γενικής υποδομής και της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου οι φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να χρησιμοποιούν το Κέντρο Η/Υ του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και τις βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού.
Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εισαγωγής στον Κύκλο Σπουδών ΜΔΕ
Οι όροι και προϋποθέσεις για την αποδοχή των υποψηφίων περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Σπουδών 
Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λεωφόρος Συγγρού 136, 17671 Αθήνα, 3ος όροφος, Παλαιά Πτέρυγα, τηλ. 210-9201425, 9201426 και 9201427).
Διδάσκοντες στο Πρόγραμμα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Καθηγήτρια  Α. Λυμπεράκη  (βιογρααφικό)
Καθηγητής   Σ. Λώλος  (βιογρααφικό)
Καθηγητής   Κ. Μπίθας  (βιογρααφικό)
Καθηγητής   Θ. Παλάσκας  (βιογραφικό)
Καθηγητής   Α. Παπαδασκαλόπουλος  (βιογραφικό)
Καθηγητής   Κ. Ρίτσαρντσον  (βιογραφικό)
Καθηγητής   Α. Τασόπουλος  (βιογραφικό)
Καθηγητής   Ι. Ψυχάρης  (βιογραφικό)
Αν. Καθηγήτρια  Σ. Κυβέλου  (βιογραφικό)
Αν. Καθηγητής   Κ. Λιάπης  (βιογραφικό)
Αν. Καθηγήτρια  Ο. Παπαδάκη  (βιογραφικό)
Αν. Καθηγητής   Η. Πλασκοβίτης  (βιογραφικό)
Αν. Καθηγητής   Α. Ροβολής  (βιογραφικό)
Επ. Καθηγητής   Αν. Καραγάνης  (βιογραφικό)
Επ. Καθηγήτρια  Ι. Κεραμίδου  (βιογραφικό)
Επ. Καθηγητής   Α. Μιμής  (βιογραφικό)
Επ. Καθηγητής   Χρ. Στοφόρος  (βιογραφικό)
Επ. Καθηγήτρια  Αν. Ψειρίδου  (βιογραφικό)
Ομ. Καθηγητής   Κ. Αθανασόπουλος
Ομ. Καθηγήτρια  Θ. Κόνσολα
Ομ. Καθηγητής   Ν. Κόνσολας
Ομ. Καθηγητής   Μ. Λαμπρινίδης
Ομ. Καθηγητής   Π. Λουκάκης
Ομ. Καθηγητής   Θ. Πάκος
τ. Αν. Καθηγητής   Κ. Ράνος
τ. Επ. Καθηγητής   Κ. Ρόκος
τ. Επ. Καθηγήτρια  Αικ. Φωτεινοπούλου
webmaster: mimis@panteion.gr
Πάντειο Πανεπιστήμιο